سولفات منگنز

سولفات

منگنز از عناصر بسیار مهم در تشکیل كلروپلاست و سیستمهای آنزیمی گیاه میباشد و مصرف كود آن باعث بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش تولید محصول خواهد شد. مصرف نامتعادل کودها، میزان آهک بالا در خاكها، pH بالا و ماده آلی كم، باعث میشوند كه قابلیت استفاده از این عنصر توسط گیاهان محدود باشد و خسارات جبران ناپذیری را بر میزان تولید و كیفیت محصولات وارد می كنند. علائم و عوارض ناشی از كمبود این عنصر در اكثر نقاط ایران و در اغلب محصولات به چشم می خورد. استفاده از كودهای شیمیایی حاوی این عنصر به خصوص همراه ماده آلی، گوگرد و باكتریهای مربوطه باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان شده و بسیاری از نارسائیهای تغذیه ای را برطرف می سازد.

کمبود منگنز در گیاهان متفاوت عوارض متفاوتی دارند، بعنوان مثال بیشترین حساسیت به کمبود منگنز را سیب زمینی، غلات و درختان میوه از خود نشان می‌دهند. علائم کمبود منگنز ابتدا در بافتهای جوان گیاه دیده می‌شود و در غلات نقاط قهو ه‌ای رنگی بر روی حاشیه برگی بوجود می آید. در مرکبات کمبود منگنز به صورت رنگ سبز روشن در حاشیه برگهای جوان می‌باشد اما رگبرگها به رنگ سبز تیره باقی می مانند.

اين كود هم در خاك هاي اسيدي وهم در خاك هاي قليايي قابل مصرف است .

فرمول شیمیایی

فرمول شیمیایی سولفات منگنز پودری : MnSo4

طریقه مصرف

منگنز در خاك به شكل كاتيون دو ظرفيتي Mn+2 جذب ميشود. همچنین گیاه می تواند منگنز را به هر یک از این دو صورت به طور مستقیم و از طریق برگ جذب کند.

محلول پاشی: محلول پاشی روی برگ برای رفع کمبود ، کاری سریع و متداول است. محلول‌پاشی سولفات منگنز به میزان 5 در هزار برای محصولات زراعی و باغی قابل توصیه می‌باشد و زمان مصرف هم یک ماه پس از سبز شدن می‌باشد.

کمبود منگنز در گیاهان به شدت روی و آهن نیست ولی در مناطقی که pHبالاست و خصوصاً دانه های روغنی مصرف منگنز قابل توجه است . از طریق خاک 20 - 30 کیلوگرم در هکتار همراه با ریزمغذیها ی دیگر و ترجیحاً با کود حیوانی قابل مصرف است . محلول پاشی با غلظت 5-7 در هزار به تنهایی و یا در صورت اختلاط با سایر ریزمغذی ها به نسبت غلظت سایر عناصر تا 2 در هزار کاهش می یابد.

مصرف خاکی: این کود از طریق جایگذاری عمقی (موضعی،چالکود و نواری) نیز قابل مصرف است. در خاکهای سبک با آب آبیاری نیز قابل مصرف می باشد اما تحت این شرایط بازیافت آن کمتر خواهد بود.

درختان: در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود به میزان 200 تا 300 گرم به ازاءهر درخت بارور مصرف می شود.

نباتات زراعی: هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان 50 تا 80 کیلو گرم در هکتار زیر خاک مصرف می گردد.

محلولپاشی: در درختان میوه به نسبت 3 تا 4 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 2 تا 3 در هزار محلولپاشی می گردد.

نکات فنی

- مصرف این کود هر 1 تا 2 سال در میان، از کمبود این عنصر جلوگیری می کند.

- مصرف این کود مخلوط با کود حیوانی خصوصا در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش کارآیی این کود می شود.

- منگنز به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و زیادی آن نیز سمی می باشد .

موارد کاربرد

سولفات منگنز در ریز مغذی کشاورزی

سولفات منگنز در تولید انواع کود کشاورزی

سولفات منگنز در صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرآوری روی سپیدار می باشد.

طراحی شده توسط گروه سایتت کو